WHAT’S HOT NOW

ads header

Business

Popularne

Life & style

Games

Sports

Region Gmina Miasto od 2015 roku

» » XIX sesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego

Jutro (6 maja) odbędzie się sesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. Radni już po raz drugi obradować będą w trybie online. Wysłuchają raportu o działalności Państwowej Inspekcji Pracy w naszym regionie, sprawozdania na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy w Kujawsko-Pomorskiem. Marszałek Piotr Całbecki przedstawi stan realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich oraz przygotowany i już realizowany program przeciwdziałania epidemii Covid-19 i łagodzenia jej skutków w sferze społecznej i gospodarce. Transmisja sesji na stronie internetowej.

Na sali sesyjnej w czasie obrad obecni będą przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska, marszałek Piotr Całbecki, radni: Jacek Gajewski, Michał Krzemkowski i Roman Jasiakiewicz, oraz pracownicy obsługujący sesję. Pozostali radni i członkowie zarządu województwa uczestniczyć będą w obradach online. Będzie to druga e-sesja, pierwsza odbyła się 8 kwietnia (więcej).

Marszałek Piotr Całbecki zapozna radnych z działaniami podejmowanymi w ramach wojewódzkiego programu przeciwdziałania epidemii Covid-19 w naszym regionie. Pakiet obejmuje m.in. dotacje i pożyczki dla przedsiębiorstw, wsparcie sprzętowe dla szpitali, zakup środków ochrony osobistej i testów w kierunku Covid-19 dla służby zdrowia i służb społecznych. Więcej o marszałkowskim pakiecie antykryzysowym tutaj.

Radni wysłuchają raportu o działalności Państwowej Inspekcji Pracy na terenie naszego województwa. Sprawozdanie przestawi Zbigniew Studziński, okręgowy inspektor pracy w Bydgoszczy.

Państwowa Inspekcja Pracy obchodziła w ubiegłym roku setną rocznicę istnienia. Od wieku instytucja dba o bezpieczeństwo i respektowanie praw pracowniczych obywateli, podejmując działania kontrolne i prewencyjne. Najważniejsze zadania kontrolne dotyczą badania okoliczności i przyczyn wypadków oraz egzekwowania wymagań zasadniczych dla maszyn, urządzeń i środków ochrony indywidualnej w kontrolowanych przedsiębiorstwach. W 2019 roku śmierć w wyniku wypadku przy pracy poniosło w naszym regionie 10 osób, a 54 osoby doznały ciężkich obrażeń ciała. Najwięcej wypadków zdarza się w branży budowlanej, głownie w przypadku prac na wysokości. Kolejnym zadaniem Państwowej Inspekcji Pracy jest kontrola przestrzegania praw pracowniczych oraz warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, a także legalności zatrudnienia.

Kolejnym punktem sesji będzie sprawozdanie Artura Janasa, dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, dotyczące sytuacji na rynku pracy w naszym regionie w roku 2019 i w miesiącach poprzedzających wybuch pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie. W okresie tym odnotowano poprawę na regionalnym rynku pracy i wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw, które w lutym 2020 roku w naszym województwie wynosiło 4,5 tysiąca złotych.

Gospodarz województwa przedstawi informację o stanie realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich. Jednym z punktów sesji będzie rozpatrzenie projektu uchwały (druk 27/20) w sprawie powierzenia samorządowi lokalnemu zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi na czas realizacji inwestycji - budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 541 (Lubawa - Dobrzyń nad Wisłą).

W czasie sesji radni rozpatrzą podjęcie uchwały (druk 30/20) w sprawie zgody na zawieranie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy w przypadku dofinansowania zadań dotyczących budowy obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych (z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów).

Dodatkowo radni rozpatrzą projekty uchwał w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej województwa na lata 2020–2038 oraz w sprawie zmiany budżetu na rok 2020.

«
Next
Nowszy post
»
Previous
Starszy post

Brak komentarzy:

Leave a Reply

Czytaj także