WHAT’S HOT NOW

ads header

Business

Popularne

Life & style

Games

Sports

Region Gmina Miasto od 2015 roku

» » ZT „Kruszwica” S.A. pomaga lokalnie
Działając w realiach pandemii Spółka skupia swoje aktywności na trzech priorytetach:zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy dla swoich pracowników, nieprzerwanym zaopatrzeniu rynku w swoje wyroby, oraz pomocy lokalnym społecznościom.

Wsparcie w różnych formach trafia do szpitali, ośrodków opieki społecznej, domów dziecka, a także organizacji pozarządowych.

W tym wyjątkowym okresie ZT „Kruszwica” S.A. ze szczególną odpowiedzialnością traktuje swój obowiązek wobec społeczeństwa wynikający z pozycji firmy dostarczającej podstawowe produkty w szeroko rozumianym łańcuchu dostaw żywności.

Pierwsze działania dla zabezpieczenia swoich pracowników oraz utrzymania ciągłości produkcji Spółka podjęła już w końcu lutego b.r. Wprowadzonych zostało szereg rozwiązań prewencyjnych, począwszy od zapewnienia powszechnego dostępu do środków dezynfekcji, wyposażeniu pracowników na stanowiskach szczególnie narażonych na potencjalne zarażenie w środki ochrony osobistej, po zmiany w organizacji pracy poszczególnych działów firmy. Prócz celu bezpośredniego, jakim jest bezpieczeństwo pracowników, działania te mają zapewnić odbiorcom niezakłócony poziom dostaw produktów będących podstawowymi artykułami spożywczymi dla polskich rodzin – olejów i tłuszczów roślinnych. Obecnie we wszystkich zakładach Spółki trwa nieprzerwana produkcja odpowiadająca na zwiększony popyt rynkowy.

Prowadząc działalność w krytycznym okresie pandemii Spółka pamięta o tych, którzy wymagają wsparcia i pomocy. ZT „Kruszwica” S.A., funkcjonując w ramach grupy Bunge w Polsce, posiada zakłady produkcyjne w województwach: Kujawsko-Pomorskim, Dolnośląskim, Mazowieckim i Zachodnio-Pomorskim. Chcąc pomagać w sposób najbardziej skuteczny Spółka zdecydowała o skierowaniu swojej pomocy do społeczności lokalnych. Kierunek i zakres tej pomocy został ustalony z władzami wojewódzkimi i samorządowymi, mającymi bieżące informacje na temat najważniejszych potrzeb w regionach.

Dla każdej lokalizacji wytypowane zostały placówki medyczne i szpitale zakaźne, które uzyskały wsparcie od Spółki w formie darowizn produktowych (olej rzepakowy, margaryny, pasty warzywne), a także środków ochrony indywidualnej, jak kombinezony ochronne, czy rękawiczki jednorazowe. Stołówki przyzakładowe otrzymały środki pieniężne w celu przygotowywania i dostarczenia bezpłatnych posiłków przeznaczonych dla personelu lokalnych szpitali, a także organizacji, których członkowie są zaangażowani w pomoc osobom na kwarantannie. Wsparcie produktowe otrzymały także lokalne jednostki pomocy społecznej, w tym domy opieki i domy dziecka. Do tej pory Spółka przekazała już kilka ton żywności i 1500 kombinezonów ochronnych.

W obliczu nadchodzącego kryzysu w branży HoReCa ZT „Kruszwica” S.A. stara się wspierać swoich partnerów biznesowych. Spółka zainicjowała kampanię #WspieramLokalneLokale, mającą na celu zachęcanie konsumentów do składania zamówień w ulubionych lokalach z dostawą albo odbiorem osobistym.

Tym samym firma chce pomóc restauracjom i cukierniom w obliczu wyzwań, jakie niosą ograniczenia działalności lokali gastronomicznych z powodu zagrożenia epidemicznego. Przewidując, że obecna trudna sytuacja może się utrzymać jeszcze przez dłuższy czas, ZT „Kruszwica” S.A. pozostaje w bieżącym kontakcie z władzami lokalnymi i regionalnymi jednostkami ochrony zdrowia, aby, w określonym zakresie, utrzymać swoje wsparcie dla nich w dłuższej perspektywie.

«
Next
Nowszy post
»
Previous
Starszy post

Brak komentarzy:

Leave a Reply

Czytaj także