WHAT’S HOT NOW

ads header

Business

Popularne

Life & style

Games

Sports

Region Gmina Miasto od 2015 roku

» »Unlabelled » Wyższa renta socjalna dla rolników od 1 czerwca 2018 r.-KurierKruszwicki.pl


Urząd Miasta i Gminy Kruszwica zaprasza do zapoznania się z poniższymi informacjami zwiększenia kwoty granicznej renty socjalnej, przewidzianej dla rolników.

Jak informuje KRUS, w dniu 9 maja 2018r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o rencie socjalnej, która zmienia kwotę graniczną przewidzianą w w/w ustawie poprzez podwyższenie jej z 84% najniższej kwoty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy do 100% tej kwoty.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 933)


Jak podaje Kasa Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych kwota ta ulegnie zmianie z 865,03 zł do 1029,80 zł.

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25 roku życia albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. W przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z uprawnieniem do renty rodzinnej kwota renty socjalnej ulega takiemu obniżeniu, aby łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (2059,60 zł). Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (102,98 zł).-czytamy na stronie UM.
 Prawo do renty socjalnej rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wniosek osoby zainteresowanej. O nowej kwocie renty socjalnej zainteresowani zostaną powiadomieni stosowną decyzją.

źródło: strona internetowa UM w Kruszwicy

«
Next
Nowszy post
»
Previous
Starszy post

Brak komentarzy:

Leave a Reply

Czytaj także